Archive for May, 2012

La flama

Saturday, May 26th, 2012

La flama es va encendre sense voler, no sé com va passar però amb el temps ho he agraït molts cops.

A vegades la gent em pregunta. Ells no saben que hi ha espelmes que duren molts anys. Penso que ja ho entendran algun dia quan, sense voler, la seva flama s’encengui. Llavors sabran que el temps no importa, el que importa és que no s’apagui.